Header overige aanpassingen

Overige aanpassingen

Bij het aanpassen van de software van een voertuig wordt er al snel de connectie gelegd met chiptuning; tot 30% meer vermogen en een hogere topsnelheid. Maar het aanpassen van de software geeft nog veel meer mogelijkheden om het beste uit het voertuig te halen. 

Met het aanpassen van de software kan onder andere de EGR klep worden uitgeschakeld, de start/stop functie worden uitgeschakeld, de reactie van de versnellingsbak worden aangepast en nog veel meer. 

Het principe van deze aanpassingen is hetzelfde als bij chiptuning. De oorspronkelijke gegevens van het voertuig worden overschreven door aangepaste software en voilá, de auto rijdt precies zoals u wilt. 

Het verwijderen, afsluiten of wegschrijven van de EGR klep is één van de meest verzochte aanpassingen, naast chiptuning. We leggen uit waarom.

Na verloop van tijd zorgen uitlaatgassen ervoor dat er zich lagen roet verzamelen aan de wanden/buizen/leidingen/kleppen etc. van een voertuig. Een aantal vervelende gevolgen van deze roet-ophopingen die de moeite waard zijn om te vermelden zijn; een hoger verbruik, verlies in vermogen, verminderde levensduur van de motor, hoge onderhoudskosten wanneer de klep vervangen dient de worden wegens het niet goed afsluiten, foutcodes in de ECU, zwarte rookwolken uit de uitlaat, de auto die in noodloop gaat. Al met al genoeg redenen om het afsluiten van de EGR klep te overwegen.

Vaak wordt een EGR Delete samen met een DPF Delete verzocht en uitgevoerd voor de meest soepele auto ervaring.

EGR
EGR staat voor 'Exhaust Gas Recirculation' ofwel uitlaatgasrecirculatie. Een veelgebruikte manier om de NOx-emissies (verzamelnaam voor mono-stikstofoxiden, welke vrij komen bij de verbranding van fossiele brandstoffen) te verminderen, is uitlaatgasrecirculatie (EGR). Dit houdt in dat een controleerbaar gedeelte van de uitlaat van de motor opnieuw in de inlaatlucht wordt gerecirculeerd. Meestal wordt een klep gebruikt om de gasstroom te regelen en de klep kan, indien nodig, volledig worden gesloten.

De EGR klep helpt je auto om de brandstof van de auto efficiënter en volledig te verbranden door een deel van je uitlaat gassen opnieuw te circuleren en deze opnieuw door het verbrandingsproces te voeren. Dit resulteert in een koelere, meer complete verbranding van de brandstof die de schadelijke emissies van je auto verlaagt. Als je EGR klep defect of verstopt is, loopt of start je motor slecht.

De vervanging van verbrand gas (dat geen deel uitmaakt van de verbranding) door zuurstofrijke lucht, vermindert het aandeel van de cilinderinhoud dat beschikbaar is voor verbranding. Dit veroorzaakt een overeenkomstig lagere warmteafgifte en piekcilindertemperatuur en vermindert de vorming van NOx. De aanwezigheid van een inert gas in de cilinder beperkt de piektemperatuur verder.

Het te recirculeren gas kan ook door een EGR koeler worden gevoerd. De EGR koeler verlaagt de temperatuur van het gas, dat de cilinderlaadtemperatuur verlaagt wanneer EGR wordt gebruikt. Daar zijn twee voordelen aan verbonden:

• De verlaging van de laadtemperatuur resulteert in een lagere piektemperatuur
• De grotere dichtheid van gekoeld EGR-gas zorgt ervoor dat een groter deel van de EGR kan worden gebruikt. Op een dieselmotor kan de gerecirculeerde fractie tot 50% oplopen onder bepaalde bedrijfsomstandigheden.

Vandaag de dag kunnen benzine- en dieselmotoren op de weg een van de verschillende EGR-klepconfiguraties gebruiken. Op oudere voertuigmodellen zul je de EGR-klep herkennen als een ronde, dikke metalen schijf met een diameter van ongeveer vijf centimeter, meestal naar de bovenkant van de motor en aan de zijkant. Op deze oudere modellen bedient een vacuümslang met een kleine diameter een standaard EGR-klep. De slang verbindt de bovenkant van de klep met het gasklephuis of de carburateur. De metalen schijf van de klep herbergt een vacuümmembraan, veer en plunjer. Latere modellen zijn uitgerust met elektronisch vacuüm EGR-kleppen in een klein blok of cilinder. De klep werkt op dezelfde manier als bij oudere modellen, behalve dat een elektronische EGR-positiesensor communiceert met de auto's computer voor betere controle. Mogelijk zie je ook elektrische spanningsdraden via vacuümleidingen op de klep.
 
Nieuwere voertuigmodellen maken gebruik van elektronische EGR-systemen die extra componenten kunnen bevatten, zelfs een digitale klep die de noodzaak van vacuümregeling helemaal uitsluit. Een meer radicaal ontwerp, geïmplementeerd in een paar modellen, was de vervanging van de klep door EGR-jets aan de onderkant van het inlaatspruitstuk. Sommige nieuwere hoog efficiënte motoren, bijvoorbeeld die met variabele kleptiming (VVT), maken zelfs geen gebruik van een EGR-systeem.

EGR van dieselmotoren
EGR is een emissiebeperkende technologie die aanzienlijke NOx-emissiereducties mogelijk maakt van de meeste soorten dieselmotoren: van lichte motoren tot middelgrote en zware motortoepassingen, alsook langzame tweetaktmotoren. Hoewel de toepassing van EGR voor NOx-reductie de meest voorkomende reden is om EGR toe te passen op moderne commerciële dieselmotoren, is de potentiële toepassing ervan ook geschikt voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van klopvastheid en het verminderen van de behoefte aan brandstofverrijking met hoge belasting in benzine motoren, hulp bij verdamping van vloeibare brandstoffen in benzine motoren, als een hulpmiddel voor dieselmotoren met gesloten cyclus, voor het verbeteren van de ontstekingskwaliteit van moeilijk ontvlambare brandstoffen in dieselmotoren of voor het verbeteren van de prestaties van katalysatoren.

Voor- en nadelen van EGR klep
De EGR-klep is essentieel voor de emissiebesturing van je auto. De recirculatie van het uitlaatgas zorgt ervoor dat een deel van de NOx gassen niet in de atmosfeer terechtkomen. Van deze gassen wordt gedacht dat zij een grote bijdrage leveren aan de opbouw van broeikasgassen. Daarom werd een EGR-systeem enige tijd geleden verplicht voor alle nieuwe voertuigen. EGR heeft zowel voor- als nadelen.

De voordelen van EGR

• Gereduceerde NOx
• Mogelijke vermindering van de smoorverliezen bij motoren met vonkontsteking bij deellast
• Verbeterde levensduur van de motor door verlaagde cilindertemperaturen, vooral de levensduur van de uitlaatklep.

Nadelen en moeilijkheden van EGR

• Omdat EGR de beschikbare zuurstof in de cilinder vermindert, neemt de productie van deeltjes (brandstof die slechts gedeeltelijk is verbrand) toe als EGR wordt toegepast. Dit is van oudsher een probleem met dieselmotoren.|
• De opzettelijke vermindering van de zuurstof die beschikbaar is in de cilinder zal het piekvermogen verminderen dat beschikbaar is bij de motor. Om deze reden wordt de EGR gewoonlijk uitgeschakeld wanneer een hoge belasting wordt gevraagd.
• De EGR-klep kan niet onmiddellijk reageren op veranderingen in de vraag en het uitlaatgas heeft tijd nodig om rond het EGR-circuit te stromen. Dit maakt de kalibratie van voorbijgaand EGR-gedrag bijzonder complex. Traditioneel is de EGR-klep gesloten tijdens overgangen en vervolgens opnieuw geopend zodra een stabiele toestand is bereikt. De piek in NOx / deeltjes geassocieerd met slechte EGR-regeling maakt echter tijdelijk EGR-gedrag van belang.

Slechte verstopte EGR-klep
Normaal wordt het gerecirculeerd gas in het inlaatsysteem ingebracht voordat voordat deze zich door het inlaatspruitstuk verdeeld. Desondanks is een perfecte menging van het gas onmogelijk bij alle toerentallen / belastingen van de motor en in het bijzonder tijdens gevarieerd gebruik. Een slechte cilinder-tot-cilinder EGR-distributie kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat één cilinder te veel EGR ontvangt, waardoor hoge deeltjesemissies worden veroorzaakt, terwijl een andere cilinder te weinig ontvangt, resulterend in hoge NOx-emissie van die cilinder. Hoewel de term EGR meestal verwijst naar opzettelijke, externe EGR, is er ook een niveau van interne EGR. Dit gebeurt omdat het resterende verbrandingsgas dat aan het einde van de uitlaatslag in de cilinder achterblijft, wordt gemengd met de binnenkomende lading. Er is daarom een deel van de interne EGR waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van EGR-strategieën. Het reinigingsrendement varieert met de motorbelasting en in een motor met variabele kleptiming moet een andere parameter worden overwogen.

verstopte egr klep reinigen

Wanneer de EGR-klep defect raakt, moet deze worden vervangen. In tegenstelling tot sommige emissiebeperkende apparaten die slecht kunnen werken zonder de rijeigenschappen van de auto of vrachtwagen te beïnvloeden, kan een slechte EGR-klep de prestaties van de motor aanzienlijk beïnvloeden of zelfs tot gevolg hebben dat de motor helemaal niet meer draait. Het goede nieuws is dat je het kunt reinigen, vervangen of afdichten met een plaatje en software matig wegschrijven van de EGR werking.

Symptomen van een slechte EGR-klep
Wanneer er sprake is van een slechte EGR-klep, dan krijg je waarschijnlijk te maken met deze symptomen:

• Ruw stationair draaien of afslaan
• Een geur van brandstof
• Verhoogd brandstofverbruik
• Pingen, tikken of kloppen
• Mislukte smog-test

Er zijn eigenlijk twee soorten slechte EGR-kleppen, met verschillende symptomen. Een EGR-klep kan op twee manieren falen: hij kan altijd open zijn, of hij kan altijd gesloten zijn. Als de EGR-klep open is veroorzaakt dit een continue stroom uitlaatgassen in het inlaatspruitstuk. Je zult een of meer van de volgende symptomen opmerken:

• Een ruw stationair toerental bij het starten van de motor (wanneer de motor koud is), soms bij een stoplicht of bij het zoeken naar een plek op een parkeerplaats (bij lage motorsnelheden in een opgewarmde motor).
• Verhoogd brandstofverbruik.
• Een lichte of sterke geur tijdens het besturen van het voertuig, vanwege de toename van koolwaterstoffen die de uitlaat verlaten.
• Je auto voldoet niet aan de emissietest. Wanneer de motor met laag toerental draait, voorkomen lagere temperaturen in de verbrandingskamers dat alle brandstof verbrandt, waardoor de stroom onverbrande koolwaterstofgassen die uit de uitlaat komen aanzienlijk toeneemt.
• Het Check Engine-lampje (of storingsindicatielampje, afhankelijk van je model) brandt op je dashboard.

Als de EGR-klepstiften gesloten zijn, wordt de stroom uitlaatgassen permanent geblokkeerd in het inlaatspruitstuk. Je zult een of meer van de volgende symptomen opmerken:

•  Een piep- of tikgeluid afkomstig van de motor bij een laag toerental (bij hogere
snelheden dan stationair). Dit geluid is het geluid van een vroege ontsteking van de
brandstof wanneer deze aan hoge temperaturen voldoet.
• Luide ontploffingen. Een tweede ontsteking kan plaatsvinden na de normale ontsteking,
en de twee kunnen combineren met voldoende vermogen om motorschade te veroorzaken.
• Je auto voldoet niet aan de emissietest. Hoge temperaturen in de verbrandingskamer
maken de overmatige vorming van oxiden van stikstof mogelijk, die door de uitlaat
worden vrijgegeven.
• Het Check Engine-lampje of storingsindicatielampje (MIL) brandt op je dashboard

Een DPF delete wordt vaak in combinatie met een EGR delete verzocht en uitgevoerd. Deze combinatie zorgt voor een zo laag mogelijke ophoping van roet en dus een langere levensduur van de kleppen en uitlaten.

DPF
DPF staat voor 'Diesel Partikel Filter' ofwel de roetfilter. Nieuwe roetfilters vangen van 30% tot meer dan 95% van het schadelijke roet op die vrijkomen tijdens het rijden.
Niet alleen kunnen roetdeeltjes uit dieselauto’s de lucht flink vervuilen en is het schadelijk voor de gezondheid, het kan ook veel problemen opleveren voor uw voertuig.

Het roetfilter kan problemen geven bijvoorbeeld omdat er veel korte stukken gereden worden of omdat het voertuig niet goed op temperatuur komt. Ook kan het roetfilter te vol zitten met as deeltjes, waardoor de opslag capaciteit onvoldoende is geworden. 

Het gevolg van deze roet en as ophoping in het roetfilter kan de volgende nadelige punten als gevolg hebben:

• Stijging van het oliepeil
• Hoge regeneratie frequentie
• Auto gaat in noodloop (verminderd vermogen)
• Hoger verbruik van brandstof
• Storingen in display of storingsgeheugen
• Hoge reparatiekosten wanneer er een defect is

Hier zitten de meeste auto-eigenaren niet op te wachten, dus is een DPF delete (+EGR delete) een slimme keus. 

Hoe het roetfilter werkt
Het roetfilter maakt deel uit van het uitlaatsysteem, het roetfilter is het onderdeel dat schadelijke deeltjes uit het uitlaat gas filtert. Na een bepaald aantal kilometers of bedrijfsuren is het roetfilter vol geraakt met roetdeeltjes. Het filter is dan automatisch schoon gebrand, waardoor de roetdeeltjes zijn omgezet in koolstofdioxide (water en as). Dit schoon branden noemen we regenereren. Dit regenereren gebeurt tussen de 600 en 1.000 km afhankelijk van het merk, type en soort voertuig.

De werking van het roetfilter regeneratie proces
Door verschillende sensoren in of op het filter worden waardes gemeten zoals druk en temperatuur. De motor computer (ECU of Motor managementsysteem) controleert deze waardes en wanneer nodig start deze het regenereren van het roetfilter. In de praktijk merken we van dit proces weinig of niets.

Voorwaarden verwijderen roetfilter
Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om het door de fabrikant geplaatste roetfilter uit oudere dieselvoertuigen te verwijderen. U dient dit wel door te geven aan de RDW.

De voorwaarden, zoals gesteld door de RDW, voor de goedkeuring van het verwijderen van de roetfilter zijn: 

• een personenauto of bus met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2011;
• een kampeerwagen, gepantserd voertuig, ambulance, lijkwagen of een voor een rolstoel toegankelijk voertuig met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2012 en waarvan de uitstoot deeltjes is gemeten in g/k;
• een bedrijfsauto met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 2012 en waarvan de uitstoot deeltjes is gemeten in g/km;
• een voertuig met een datum eerste toelating van vóór 31 december  2013,  waarvan de uitstoot deeltjes is gemeten in g/kWh.

Pops & Bangs, Crackle Maps, Burble Maps, Exhaust Crackle, hoe je het ook wilt noemen, horen zul je het zeker!

Deze stoere software modificatie laat het welbekende knalgeluid horen op het moment dat je je gaspedaal loslaat.

Hoe werkt het?
Wanneer je het gas loslaat, stopt de inspuiting van benzine in de motor. De gasklep is gesloten en de motor heeft geen benzine nodig. De ECU zal rond de 1500 toeren weer beginnen met inspuiten om te voorkomen dat de motor uitvalt.

Bij een Pops & Bangs modificatie wordt het ontstekingstijdstip erg verlaat, maar er zal nog steeds brandstof ingespoten worden op het moment dat je het gas los laat. Hierdoor komt er onverbrande brandstof in de uitlaat, welke door het late ontstekingstijdstip daar ook zal ontbranden. Dit resulteert in een harde knal in de uitlaat.

Deze na-verbranding in de uitlaat noemen we 'pops & bangs'. Hoe langer de brandstof ingespoten word, hoe sterker het effect en hoe indrukwekkender de Pops & Bangs zullen zijn.

Voordelen
Afgezien van het geluidseffect heeft pops & bangs geen voordelen. Deze modificatie is puur voor de sier. 

Nadelen
Nadelen zijn er wel degelijk. Wanneer u gaat voor kleine knallen en rustig aan blijft rijden is er vrij weinig aan de hand. Gaat u echter voor harde knallen en kan het niet hard en snel genoeg, houdt er dan rekening mee dat deze rijwijze schadelijk kunnen zijn voor de turbo's. de katalysator en het uitlaatsysteem, onder andere vanwege het hoog oplopen van de temperaturen.

Officieel mag de katalysator niet verwijderd worden, echter is een sport-katalysator een grote aanrader wanneer u Pops & Bangs zou willen.

Met een start/stop delete, wordt de start-stop functie van het voertuig uitgeschakeld en zal de motor niet meer automatisch afslaan.

Start/stop
Een start-stopsysteem is een manier van brandstofbesparing in auto’s. Het zorgt ervoor dat de motor automatisch afslaat wanneer de auto stopt, bijvoorbeeld voor een rood verkeerslicht. 
Het systeem is vooral efficiënt in stadsverkeer, waar veel gestopt moet worden wegens bijvoorbeeld verkeerslichten of overstekende personen. De aanwezigheid van een start-stopsysteem in de wagen kan in het stadsverkeer leiden tot een brandstofbesparing en een vermindering tot 8% van de CO2-uitstoot.

Handgeschakeld
Wanneer de bestuurder het voertuig tot stilstand brengt en de versnellingspook in neutraal zet, krijgt het systeem een signaal en wordt de motor van het voertuig automatisch uitgeschakeld. Wanneer de bestuurder wederom wil vertrekken en het koppelingspedaal indrukt, krijgt de starter het signaal om de motor opnieuw te starten.
Zodra de wagen in versnelling wordt gezet en de koppeling ingedrukt wordt, slaat de motor automatisch weer aan en kan er verder gereden worden. 

Automaat
Wanneer er bij een automatisch geschakelde auto gebruik wordt gemaakt van het start-stopsysteem, wordt de motor uitgeschakeld wanneer de auto volledig stilstaat. Wanneer de bestuurder de auto afremt en stil komt te staan, schakelt de motor uit. Wanneer de rem wordt losgelaten schakelt de motor weer in, waarna je gas kunt geven en verder kunt rijden.

Met het tunen of remappen van de versnellingsbak software, kunnen de schakel momenten (bv. overdreven veel opschakelen en laat terug schakelen) en vele andere opties aangepast worden.
 
De meeste automatische versnellingsbakken zijn geprogrammeerd om zo economisch mogelijk te rijden. Bij een lage snelheid staat het voertuig in een hoge versnelling. Bij licht accelereren zal de auto al snel een paar versnellingen terugschakelen, wat ervaren kan worden als onrustig of aarzelend rijgedrag.
Dit is uiteraard goed voor het milieu, echter kan het op de weg nogal vervelend zijn. 


Mogelijke versnellingsbak aanpassingen

• Sneller schakelen
• Launch control
• Snellere paddle response tijd
• Koppellimiet verhogen
• Gear Display in het dashboard
• Aangepaste schakelmomenten voor betere acceleratie
• Rev-Matched terug schakelen (Throttle-Blip)
• Full Manual Mode (niet gedwongen op/neer schakelen)
• Verhoogde lijndruk voor betere houdkracht

OEM

Vanuit de autofabrikant worden voertuigen standaard voorzien van een lager vermogen en koppel.

Met een OEM aanpassing worden de specificaties van het huidige model gewijzigd naar het model met het hogere vermogen en/of koppel van dat merk/type voertuig. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

mogelijk gemaakt door

Rica Engineering
Klopperman 35-37
2292 JE Wateringen

info@rica.nl
+31 174 226 806

Mist u informatie op chiptuning.nl?

Mocht u informatie missen op onze website; stuur ons een bericht en wij voegen het toe!